Ves al contingut. Salta a la navegació CAT | ENG | ESP

ELISAVA TdD

Seccions
30 Interior Design. L'experiència de l'espai, 2014El projecte d ’espai interior necessita sens dubte noves aproximacions  com a conseqüència dels profunds canvis socials, econòmics i tecnològics de les últimes dècades. La ràpida mutació del nostre entorn exigeix una velocitat de resposta que el disseny d ’interior ha d’equilibrar amb el seu [...]


27 DISSENY AL SEGLE XXI. LA FORMA DEL FUTUR, 2011Per molts anys! El vint-i-cinquè aniversari d’Elisava Temes de Disseny coincideix amb tres esdeveniments especials: la commemoració dels cinquanta anys de l’Escola; una nova direcció acadèmica que, per primer cop, planteja la transversalitat de tres graus universitaris en el marc de l’Espai Europeu [...]


24 DISSENY CRÍTIC, 2007L’any 1986, en el primer número d’ELISAVA Temes de Disseny, aleshores anomenada Temes de Disseny, Jordi Berrio plantejava dins d’un article sobre la crítica social del projecte que una cultura crítica dins d’aquesta disciplina era una cultura deslegitimitzadora. Una actitud que implicava necessàriament [...]


21 MEMÒRIA, COMUNICACIÓ, ECONOMIA I DISSENY, 2004En el recorregut que va de la civilitzaci ó industrial a la civilitzaci ó de la informaci ó , s'han anat creant nous camins de disseny que cal tenir en compte. Un d'ells prov é del proc é s de desmaterialitzaci ó a que estan submisos els objectes. Els objectes de consum tendeixen a [...]


18 LA PRESENTACIÓ DEL CONEIXEMENT A INTERNET, 2001En un moment en qu è l’impacte de les noves tecnologies, dins del marc de la societat de la in formaci ó i del coneixement, evidencia la necessitat inq ü estionable de la generaci ó i producci ó de diverses tipologies de discursos digitals per a la Xarxa, es fa necessari pensar quines s [...]


15 PRODUCTE, CONSUM, COMUNICACIÓ: EL NOU PUNT DE VENDA, 1998Enric Bricall in memoriam Aquest volum de Temes de Disseny ja era pràcticament acabat quan ens va sorprendre la terrible i sobtada mort de l'Enric Bricall, a causa d'una malaltia. Val a dir que ens costa pair la seva definitiva absència en les reunions del Consell de redacció de Temes de Disseny, no tant [...]


12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995Aquest volum que presentem consta d'un conjunt d'articles que es poden agrupar en tres temes: l'ús de la imatge, la memòria estètica en el disseny i la metodologia de la projectació. Aquests tres temes han estat tractats àmpliament des que existeix una reflexió teòrica en el disseny, pero no per [...]


09 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1993Després d'una sèrie de volums monogràfics veiem la necessitat de presentar novament un número miscel·lani. La pluralitat del món del disseny aconsella recollir l'àmplia gamma d'aportacions que provenen dels diversos àmbits que conformen l'univers de la cultura del disseny. No obstant això, [...]


06 PEDAGOGIA DEL DISSENY, 1991  F a exactament trenta anys que l'Escola de Disseny Elisava, de Barcelona, inicià   la seva activitat com a pionera en la pedagogia del disseny a Espanya.   És una dilatada i constantment renovada trajectòria pedagògica, a la qual Temes de Disseny voldria correspondre amb [...]


03 LA CULTURA ARQUITECTÒNICA. EL DISCURS DEL DISSENY. EL DISSENY I LA SEVA HISTÒRIA, 1989Al llarg dels tres primers números, Temes de Disseny ha intentat de recollir els treballs de reflexió teòrica del Disseny i la seva cultura, ha Comentat la discussió i la recerca en aquest àmbit i s'ha esforçat a divulgar autors del nostre país. Alhora ha presentat treballs [...]


29 Comunicació visual. La percepció de l'invisible, 2013En els últims cinquanta anys, i en paral.lel a l'evolució de les tecnologies, la comunicació visual ha experimentat canvis importants. Si bé la impremta de tipus mòbils de Johannes Gutenberg marca el començament de l'època moderna per al disseny gràfic, aquest es va consolidar com a disciplina al final [...]


26 EDUCACIO EN DISSENY, 2009

[ LAIA KLOSE, ELISA PADRÓN, JOANNA FERNÁNDEZ. Nymphaea. ELISAVA i Bayer Material Science ]

El número 26 de la revista ELISAVA TdD dedicat a l’ensenyament universitari en disseny apareix en un moment clau, coincidint amb el desplegaments a la nostra Escola dels primers graus en Disseny, en Enginyeria en Disseny Industrial i en Enginyeria de l’Edificació, uns programes en plena sintonia amb la [...]


23 INNOVACIÓ I DISSENY, 2006Aquest número de Temes de Disseny, seguint el seu programa a tractar, amb la màxima profunditat possible, temes de remarcable interès dins l’àmbit del disseny i la cultura, està dedicat a difondre el que actualment es pot dir sobre el disseny com a instrument destinat a desenvolupar i implementar la [...]


20 DESCRIPTIVA DE MATERIALS. MATERIALS EN EL PROCÉS DE DISSENY, 2002Els humans sempre han dissenyat atuells, objectes, i han creat tecnologia per al seu benestar. És ben cert que el desig de dissenyar sempre ha existit, i és cert també que el procés de disseny i fabricació, que en altres èpoques solien anar junts, actualment estan fotça separats. Avui en dia es [...]


17 CREATIVITAT, COMUNICACIÓ I MERCAT, 2000En les nostres societats contemporànies i desenvolupades, la creativitat ha esdevingut un concepte cabdal, i aquest és un fet simptomàtic de l'entorn cultural en què es desenvolupen les nostres vides. El segle XX ha suposat una generalització de l'aplicació del concepte «creativitat». Durant [...]


14 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1997El número 14 de Temes de Disseny és miscel·lani, tal com el lector podrà comprovar. S'hi apleguen textos que es refereixen directament a qüestions provinents clarament del complex univers del disseny i també d'altres que situaríem en un context ampli de cultura i pensament; també n'hi ha [...]


11 ECODISSENY: UNA NOVA CULTURA DEL DISSENY, 1995Ara fa dos anys, l'escola Elisava, des del seu Institut de Recerca, fidel a la seva implicació pedagògica com a centre de formació de futurs projectistes i com a àmbit de discussió-debat, va voler situar-se al capdavant de la creixent preocupació ecològica. Des de la situació privilegiada que [...]


08 DISSENY, EINA DE FUTUR, 1993A mb aquest número especial, Temes de Disseny  es proposa aportar a la segona edició de la Primavera del Disseny una reflexió sobre el paper que el disseny, com a element integrant del fenomen cultural, juga i pot jugar en el futur. En aquest sentit, Temes de Disseny pretén [...]


05 CULTURA I HISTÒRIA DEL DISSENY. ANÀLISI DEL LLENGUATGE VISUAL. DISSENY I MERCAT. TECNOLOGIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ , 1991  J onathan Swift, en un passatge d'Els viatges de Gulliver. exposa que dos assenyats professors deliberen extensament sobre com aconseguir una millora de vida per als seus conciutadans.   Dels projectes que posen en discussió, n'escullen un que consisteix a abolir completament les paraules, per [...]


02 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1988El D isseny, com el pensament, és en perpètua mutació perquè coincideix amb aquest en molts dels seus mètodes, atès que demana diferents actes de compensació (intel·ligència, coneixements, formació d'un concepte, raonament) i una presa de posició (pregunta, dubte, alternativa, etc), per tal [...]


28 VELOCITAT. RECONSIDERAR EL TEMPS EN EL DISSENY, 2012Per què parlem de velocitat? Filippo Tommaso Marinetti, al primer manifest del Futurisme, l’any 1909, declarava que “la magnificenza del mondo s’è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità ” (la magnificència del món s’ha enriquit amb una nova bellesa: la bellesa de la [...]


25 RECERCA EN DISSENY, 2008

[ CERVINI, KAYSER et al. Mobile Embodiements. Interaction-Ivrea, 2003 ]

El número 25 de la revista ELISAVA TdD es centra en el tema de la investigació en disseny a través d’uns articles que presenten diversos punts de vista complementaris entre si i realitzats des de diferents camps d’acció. Ja sigui apostant per la generació de nous processos creatius que aprofundeixin en [...]


22 ECONOMIA I DISSENY, 2006Tal corn apunta Robin Roy 1 a Can the benefits of Good Design be quantified?(1994), molts directius d'empreses necessiten ser convençuts a través de dades quantitatives dels beneficis d'apostar pel disseny com a element estratègic i de millorar-ne les pautes de gestió abans de decidir-se a invertir-hi de [...]


19 REPTES ACTUALS DEL DISSENY. DISSENY I LLENGUATGE VISUAL, 2002El número 19 de Temes de Disseny que el lector té a les seves mans és miscel·lani. Això vol dir, com és obvi, que els articles que el componen no es refereixen a un tema únic, però no vol dir, en aquest cas, que no s'hi puguin trobar punts de contacte, i més encara, que no s'hi pugui trobar en [...]


16 DISSENY, TECNOLOGIA, COMUNICACIÓ, CULTURA, 2000E l número que el lector té a les mans és miscel·lani, això vol dir, naturalment, que conté articles de temàtica diversa. Malgrat tot, aquests articles es poden agrupar en tres grans àmbits diferenciats: el primer tracta de la televisió com a mitjà de comunicació, i també dels codis [...]


13 LA CULTURA DEL DISSENY, PAS A PAS. 35 ANYS DE L'ESCOLA ELISAVA, 1996El 1996 se celebren els 35 anys de la fundaci ó de l'escola Elisava, inicialment creada com a escola d'art i disseny dins de la Instituci ó Cultural del CIC. M é s de tres d è cades representen una traject ò ria considerable per a una instituci ó dedicada a la pedagogia del [...]


10 NATURA, DISSENY I INNOVACIÓ, 1994Poques vegades s'havia intentat una publicació sobre els temes de què tracta aquest número monogràfic: natura, disseny i innovació. Igualment poc habitual ha estat reunir autors influents en els seus camps respectius per tal de fer reflexions sobre el títol proposat. Però potser trobarem la [...]


07 EL DISSENY EN ELS JOCS OLÍMPICS. UN LLEGAT PER A BARCELONA, 1992«Allà on no hi ha regla i estil hi ha barbàrie.» J. V. Foix Temes de Disseny dedica aquest número als Jocs Olímpics de Barcelona. Naturalment, tracta amb preferència dels aspectes que corresponen al disseny, l'arquitectura i urbanisme; també fa alguna incursió en les [...]


04 COMUNICACIÓ VISUAL A L'ENTORN DEL DISSENY. D'ARQUITECTURA I URBANISME, 1990      A quest numero de Temes de Disseny conté una sèrie d'articles de temàtiques diverses sobre el disseny, que, com veurà el lector, responen a corrents, mètodes i punts de vista diferenciats. Aquesta heterogeneïtat de propostes respon a la nostra voluntat de reflectir la complexa realitat [...]


01 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1986TEMES DE DISSENY neix amb l'explícit objectiu de crear un canal de comunicació entre tots els professionals, pedagogs i estudiosos de la cultura del disseny en el nostre país. Es presenta, doncs, com una publicació oberta a tots aquells que, des de posi­ cions diferents intenten unificar els diferents [...]