Ves al contingut. Salta a la navegació
12
CAT | ENG | ESP

ELISAVA TdD

Seccions
12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995 | Editorial

DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA


Aquest volum que presentem consta d'un conjunt d'articles que es poden agrupar en tres temes: l'ús de la imatge, la memòria estètica en el disseny i la metodologia de la projectació. Aquests tres temes han estat tractats àmpliament des que existeix una reflexió teòrica en el disseny, pero no per això han perdut la seva actualitat, sino al contrari: temes com les relacions entre l'art i el disseny, i la integració de textos, inscrip-cions i recursos gràfics a la publicitat dins l'ambient urbà no només constitueixen una qüestió intemporal, sino que han guanyat interés en els darrers anys.

D'altra banda, la reflexió sobre els processos de disseny, els mètodes i les tècniques a l'hora de realitzar el projecte, després d'una etapa en què ha estat menystinguda, ha conquerit una nova actualitat.

El primer apartat té una tradició en les nostres publicacions: l'ús de la imatge amb intencionalitat comunicativa. Sergio Correa de Jesús aprofundeix el tema de la comunicació ambiental urbana des del punt de vista del projecte i
dins el marc d'una cultura de la imatge sovint semiòticament saturada.

D'altra banda, Alfons
Ruiz Rallo analitza la publicitat com a fenomen cultural, com a instrument que ajuda a construir les mentalitats. Posa de manifest que les antigües acusacions que s'han fet de la publicitat com a instrument manipulador de les consciències no afecten mes que la superficie del problema.

L'altra área de recerca la constitueix el
que hem anomenat la memòria estètica en el disseny, on s'aborden les difícils relacions entre l'art i el disseny a partir d'uns productes mes o menys industrials que intencionadament coquetegen amb l'art. En aquest sentit, Abel Figueres analitza certs objectes produits en les darreres decades, tot participant en el joc provocatiu iniciat per Marcel Duchamp, Andrzej Niezabitowski, des d'un vessant històric, estudia la relació de les avantguardes arquitectòniques poloneses en els anys 1918-39 amb les seves contemporànies a Europa tant de l'est com de l'oest.

La metodologia de la projectació és un
clàssic no solament en la nostra publicació sino també en la teoria del disseny en general: ocupa en aquest volum un espai considerable. En aquest cas abordem la problemàtica metodològica des de tres vessants diferents.
Nigel Cross analitza com ha anat evolucionant la pràctica del disseny, la seva metodologia i el concepte de projectació en l'àmbit d'una cultura industrial, Josep M. Montaner estudia els mètodes de projectació racionalistes des d'una perspectiva crítica que li permet recuperar elements que mantenen la seva validesa i desestimar tots aquells que portaren el moviment modern a un esquematisme estèril.

De Brian Logan presentem un treball profund, relativament extens, sobre l'estructura dels processos cognitius en el disseny, tot incorporant els avenços aconseguits en el camp de la intelligència artificial.

Esperem que amb aquesta publicació, Temes de Disseny
aporti uns nous elements de reflexió al debat sempre obert sobre la cultura del disseny.


Continguts12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

BRIAN LOGAN
Entendre l'estructura de problemes com a formació heurística en disseny12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

ALFONSO RUIZ RALLO
Publicitat: nous mitjans i nou paradigma tecno-econòmic12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

JOSEP MARIA MONTANER
El racionalisme com a mètode de projectació: progrés i crisi12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

ANDRZEJ NIEZABIETOWSKI
L'arquitectura avantguardista polonesa de 1918-39 amb relació a les tendències contemporànies europees12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

NIGEL CROSS
Tècniques de disseny: passat, present i futur12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

SERGIO CORREA DE JESÚS
Comunicació ambiental: conceptes i pràctiques de projecte12 DISSENY, COMUNICACIÓ, CULTURA, 1995

ABEL FIGUERES
Objectes entre l'art i el disseny